KutyaNapközi szabályzat

Napközis foglalkozás Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek célja az, hogy biztosítsa teljes körű megállapodás kereteit a kutya ideiglenes elhelyezésével kapcsolatban az Egri KutyaNapközi  (továbbiakban: Kutyanapközi), a kutyát gondozó (továbbiakban: kutyaszitter) és kutya gazdája, tulajdonosa között (továbbiakban: kutyatulajdonos). E körben a kutyatulajdonos biztosítva legyen arról, hogy kutyája a megfelelő ellátást kapja és teljes körűen gondoskodnak róla. A kutyaszitter pedig biztosítva legyen, hogy valamennyi, a kutyával kapcsolatos releváns információt megkapta a megfelelő gondoskodásához és ellátásához.

I./ Általános rendelkezések
Jelen általános szerződési feltételek a felek között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben az irányadóak. Szerződő feleknek lehetőségük van egyedileg jelen rendelkezésektől közös megegyezéssel eltérni, egyedi feltételeket meghatározni, a külön kötött egyedi szerződésben. Amennyiben az egyedi szerződés és jelen általános szerződési feltételek egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaznak, úgy az egyedi szerződés tartalma az irányadó.
A Kutyanapközi vállalja a kutyák ideiglenes elhelyezését az alábbi címen: 3300 Eger, Nagylaposi út vége. A kutya felügyeletét és gondozását ezen időszak alatt kutyaszitter végzi. A kutyaszitter személyét Buda Roland EV, a Kutyanapközi üzemeltetője jogosult kijelölni. A kijelölés minden esetben a kutya érdekeinek megfelelően (pl. mozgásigény, testtömeg, fajtajellemzők) történik a még rendelkezésre álló helyek figyelembe vételével. A kutyatulajdonos elfogadja a kijelölt kutyaszittert.
A Kutyanapközi jogosult előre nem látható események (vis maior, pl: kutyaszitter betegsége, kutyák közötti konfliktus) esetén a kutyaszitter személyének, ezzel együtt a kutya elhelyezésének (pl. más tanpályára helyezés) az egyoldalú megváltoztatására. Ezen változtatás nem érinti a felek közötti szerződéses kötelezettség teljesítését.
A kutyaszitter vállalja a kutya gondozását felügyeletét az egyedi szerződésben meghatározott időtartamban.

A szolgáltatási díj a kutya kutyaszitterhez történő érkezéskor egy összegben esedékes. Amennyiben a tulajdonos a kutyát a szerződésben megjelölt időpontnál később viszi el, úgy köteles a különbözeti szolgáltatási díjat az elvitellel egyidejűleg kiegyenlíteni. Amennyiben hamarabb viszi el, úgy a különbözeti összegre a kutyatulajdonos nem tarthat igényt, de különös esetben a felek ettől eltérően is megállapodhatnak.
Amennyiben a szerződésben leírt távozási napon a kutyáért nem érkezik a kutyatulajdonos, és őt az általa megadott elérhetőségeken nem érjük el, a kutya 15 nap után Buda Roland EV   tulajdonába kerül, akinek tulajdonjogával szabadon rendelkezik.

II./ Elhelyezés, ellátás
Az érkezéskor/felvételkor a kutyatulajdonos az alábbiakat köteles magával hozni: 
1. Érvényes oltásokat igazoló dokumentumok. 
2. Ágy, takaró, jutalomfalat, ketrec, box, játék, nyakörv, hám, póráz, flexi, étel, gyógyszer vagy vitamin, amit a kutyával együtt a rendelkezésünkre kíván bocsátani.

A kutyaszitter jogosult a kutya átvételét megtagadni, amennyiben a 1. pontban szereplő dokumentum átadására nem kerül sor, vagy azok hiányosak.
A kutya a napközis foglalkozás során a 3300 Eger, Nagylaposi út végén lévő Egri Kutyasuli- a Tükör Módszer alapján területén kerül elhelyezésre, folyamatos felügyelet mellett. Kutyaszitter vállalja annak biztosítását, hogy a kutya friss ivóvízhez folyamatosan hozzáfér, a tulajdonos által biztosított ételt, jutalomfalatot fogyasztja. Vállalja azt, hogy a napközi kutyát aktív foglalkoztatásban részesíti, lehetőséget biztosít szocializációra más kutyákkal. A napközis kutyák számára biztosított a védett hely és a rendszeres kapcsolat emberekkel, a kutyaszitter felügyelete alatt töltött időben olyan gondoskodásban részesülnek, mint a kutyaszitter saját kisállatai.

III./ Viselkedéssel kapcsolatos adatok
Kutyatulajdonos köteles megosztani a kutyaszitterrel a kutyájával eddig tapasztaltakat a kutya habitusára, viselkedésére való tekintettel. Különösen a kártékonykodási és önmagában való kártételi hajlamra, a várható viselkedésére, ha nélküle marad, esetleges szeparációs szorongásról. Eddig ismert szökési kísérletről, allergiás- és epilepsziás rohamról, agresszív viselkedésről emberrel vagy állattal szemben.

IV/. Egészségi állapottal kapcsolatos megállapodások
Kutyatulajdonos a szerződés aláírásával igazolja, hogy az állat egészségi állapota megfelelő és a kutya bolha-, kullancsfertőzéstől mentes, élősködők ellen védett. Igazolja, hogy a kutya az elmúlt 48 órában NEM köhögött, tüsszentett, hányt és nem fordult elő hasmenés sem.
A vakcinázottság és egészségi állapot vonatkozásában kutyatulajdonos a szerződésen aláírásával igazolja, hogy a kutya a kötelező oltásokkal rendelkezik, az érvényes oltási könyvet a napközis foglalkozásra adás napján magával hozza és bemutatja azt.
Kutyatulajdonos a szerződés aláírásával kijelenti, hogy tudomása szerint a kutya egészségi állapota megfelelő, az elmúlt 12 hónapban állatorvosi vizsgálaton részt vettek.
A kutyaszitter minden tőle telhetőt köteles megtenni a kutya biztonsága és egészségének megőrzése érdekében. Váratlan helyzetek azonban előfordulhatnak. Alapesetben a kutyaszitter köteles minden lehetőséget megragadni a kutya életének megóvására.
Ennek megfelelően a kutyatulajdonos elfogadja, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik a felmerülő orvosi költségek megtérítésére vonatkozóan. A kutyaszittert kifejezetten feljogosítja arra, hogy a kutya életének megóvása céljából távollétében helyette eljárjon és a kezelésre vonatkozó döntéseket meghozza. A kutyatulajdonos a költségekre való tekintet nélkül elfogadja, hogy ezen költségek tekintetében pénzügyi felelősséggel tartozik.
Vészhelyzet esetén, amennyiben a megadott elérhetőségeken a kutyatulajdonos nem elérhető, a kutyatulajdonos felhatalmazza a kutyaszittert arra, hogy vészhelyzet esetén a legjobb belátása szerint járjon el, az így felmerülő költségekért kutyatulajdonos felelősséget vállal.

V./ Károkozásra vonatkozó rendelkezések
A KutyaNapközi üzemeltetője szakmai tapasztalatából adódóan kötelezettséget vállal és különös figyelmet fordít arra, hogy a kutya ne kerüljön olyan szituációba, amellyel saját magát vagy másokat veszélyeztethet. Veszélyes helyzetek ettől függetlenül bekövetkezhetnek, ezek során a kutya reakcióiért a KutyaNapközi üzemeltetője nem vállal felelősséget.
A kutyatulajdonos kizárólagos felelősséget vállal a napközi ideje alatt a kutya által okozott károkért és sérülésekért. Kutyatulajdonos kifejezetten lemond a KutyaNapközi üzemeltetője elleni jogérvényesítés lehetőségéről a kutya által okozott, illetve elszenvedett károk (különösen sérülése vagy halála) tekintetében. Jelen joglemondás nem vonatkozik a KutyaNapközi üzemeltetője, vagy az általa kijelölt kutyaszitter szándékos, vagy súlyosan gondatlan cselekményével felmerült károkra.
A kutyatulajdonos a szerződést a KutyaNapközi üzemeltetőjével, Buda Roland EV-vel (adószám: 48228101-1-30)  köti. A KutyaNapközi üzemeltetője kizárólagos felelősséggel tartozik a kutyaszitter tevékenységéért.
A KutyaNapközi üzemeltetője nem tartozik felelősséggel a napközi ideje alatt harmadik személy által nyújtott szolgáltatásokért (különösen pl. az állatorvosi műhibákért).

VI./ Egyéb rendelkezések
Kutyatulajdonos kijelenti, hogy nagykorú magyar állampolgár és szerződéskötési képessége korlátozás alatt nem áll. Buda Roland E.V kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó. Kutyatulajdonos kijelenti, hogy a kutya tulajdonjogával rendelkezik. Kutyaszitter kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtására megfelelő feltételekkel rendelkezik.
Kutyatulajdonos feljogosítja a kutyaszittert az állatorvossal történő egyeztetésre a fenti információk megerősítése céljából.
Jelen általános szerződési feltételek 2023.szeptember 26. napjától visszavonásig hatályosak.
Eger, 2023.szeptember 26.